retfardighed

Moral, lov og retfærdighed

I rollespillet Retfærdighed? påtager de sig rollerne som dommere i et fiktivt retssamfund, hvor et 6-kammer system sikrer, at alle bliver dømt så retfærdigt som muligt. Dommerne dømmer ud fra seks forskellige principper, der alle er baseret på virkelige idealer om retfærdighed, og tanken er at give en forståelse for hvad der egentligt kan ligge bag når vi dømmer folk.

Rollespillet afsluttes med en diskussion af etiske principper og hvordan disse er relevante for domme, både i forhold til loven og i forhold til sociale grupper. Håbet er, at konfirmanderne går derfra med en større forståelse for, at retfærdighed og straf er komplicerede størrelser - både personligt og lovmæssigt.