Sekten

Alder: 12-15 år, 15-18 år
Maks. antal deltagere: 35
Varighed op til (timer): 2
Pris (ekskl. moms): 4000

sekten

Kan man dømme sine egne?

Deltagerne er medlemmer af en kristen sekt, der skal være med til at dømme i
en principiel sag imod en af deres egne. Efter at have bevist både et kendskab til
kristendommens dyder og evnen til at svinge et sværd, skal sektmedlemmerne tage stilling til spørgsmålet om den tiltaltes skyld og eventuelt hvilken straf, der passer til forbrydelserne.
Et ungt medlem står tiltalt for uhyrligheder i forbindelse med sektens missionsarbejde i Zaire, altsammen begået i sektens navn. Afgørelsen bliver naturligvis ikke nemmere af at den tiltalte har erklæret sig uskyldig i alle anklager. Vil sektmedlemmerne kunne
træffe den umulige afgørelse? Og er de principfaste, når de opdager at straffen er kollektiv?

Forespørgsel: Sekten

1000 tegn tilbage