uafhaengighedserklaeringen

Forfatningsskabelse i praksis

1776 erklærede de amerikanske kolonier deres uafhængighed fra den engelske krone ved at underskrive et dokument. For mange virker det abstrakt at et stykke papir kan have en afgørende betydning i forhold til noget så konkret som et magtforhold.

Rollespillet Uafhængighedserklæringen opstiller en situation der er analog med de debatter, der lå bag underskrivningen af det historiske dokument.

Samtidig illustrerer rollespillet præcis hvor kompliceret, en demokratisk forhandling reelt kan være. Som afslutning diskuteres det dokument, deltagerne har udformet i løbet af spillet, og perspektiverer til dagens USA.

Mål:

Anbefalet målgruppe: Historie A

Kernestof: 1776-1914, Brud og tradition, revolutioner og menneskerettigheder

Aktiv læring om en af verdens mest betydningsfulde demokratiske processor. Aktivt samspil med samfundsfaget, i studier om samfundsformen fra dengang og til nu. Aktiv refleksion om dokumentets forfatning, om en anderledes forfatning ville have skabt et anderledes Amerika.